Artificial Intelligence (AI) in de zorg met een focus op de MBRT

Net als vele anderen zien wij de rol van artificiële intelligentie (AI) in de maatschappij en in de zorg toenemen. De noodzaak tot het gebruiken en begrijpen van deze technieken neemt daarom toe. Zorgprofessionals zijn veelal eindgebruiker van AI-technologie, zonder dat ze hiervoor veel verdiepende technische kennis hiervoor nodig zullen hebben. Enige basale technische achtergrond is echter wel relevant. Dit is nodig om de kansen en risico’s van de inzet van AI in de medische beeldvorming te kunnen inschatten. Dit gaat om zowel technische als ethische aspecten.  

Daarom nemen de onderwerpen Synergie en Bewustwording een centrale rol in de kennisagenda AI. Hoe kan AI effectief en eerlijk worden ingezet, om een toegevoegde waarde aan (het werk van de) zorg-professional te bieden? Kennis rondom de kansen & beperkingen van AI spelen een rol in de bewustwording van de impact van AI op de zorg en maatschappij.  

Voor geïnteresseerde partijen willen wij een opening tot verdieping en verbreding aanbieden. In deze verdieping is de samenwerking met studenten bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek een terugkerend thema. Een uniek voorbeeld is de generatie en validatie van kunstmatige ruis op conventionele röntgenafbeeldingen waarvan de uitkomsten gebruikt worden om de robuustheid van getrainde AI-modellen te testen.  

Onderzoek in dit thema is niet enkel beperkt tot kwantitatief onderzoek. Een praktijkgericht onderzoek gericht op de impact van Artificial Intelligence op de toekomstige zorgprofessional, een kwalitatieve studie naar het kennisniveau onder studenten en zorgprofessionals, heeft belangrijke inzichten geleverd. Deze uitkomsten zijn meegenomen in ons eigen onderwijsprogramma. 

Naast interne onderzoeken is er aandacht voor Hanze-brede kennisdeling door deelname aan de Hanze Machine Learning Community en samenwerking met lectoraten en opleidingen op nationaal en internationaal niveau. 

COÖRDINATOR

Hendrik Erenstein
h.erenstein@pl.hanze.nl 

COÖRDINATOR

Paul Plasman 
p.plasman@pl.hanze.nl 

De opleiding MBRT is onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen

Scroll naar boven