ORGANISATIE VAN DE ZORG

Aangezien de zorgkosten blijven stijgen is het van belang patiëntenzorg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen; een onnodig onderzoek, of onnodige behandeling is ten slotte zowel voor de patiënt als de zorginstelling onwenselijk.  Om diagnostisering met behulp van medisch beeldvormende technieken optimaal te laten functioneren is het van belang continu te blijven onderzoeken of de huidige gouden standaard nog altijd de beste manier is om een aandoening te diagnosticeren, of dat er wellicht inmiddels een vervangende, beter toepasbare, of minder stralen belastende techniek voorhanden is. Er zijn ontwikkelingen gaande dat beeldvormende technieken ook door medisch specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten worden uitgevoerd en beoordeeld. Daarbij reist de vraag wat het effect is van de toepassing van de techniek door verschillende beroepsgroepen op de betrouwbaarheid van de diagnostisering. 

Extern geïnitieerde onderzoekslijnen

Binnen het thema ‘Organisatie van zorg binnen de MBRT’ houden we ons bezig met vraagstukken met betrekking tot de inter- en intra beoordelaars betrouwbaarheid van verschillende beroepsgroepen bij de toepassing en beoordeling van medisch beeldvormende technieken. Daarnaast vallen vraagstukken met betrekking tot de validatie van medisch beeldvormende technieken / diagnostische middelen voor het diagnosticeren van verschillende aandoeningen en  het vaststellen van sensitiviteit en specificiteit van medisch beeldvormende technieken / diagnostische middelen binnen dit thema. Tot slot wordt er binnen dit thema onderzocht in hoeverre een bepaalde standaard richtlijn wordt nageleefd en in welke mate er wordt afgeweken van de richtlijn.

Intern geïnitieerde onderzoekslijnen
COÖRDINATOR

Ruurd Visser
ru.visser@pl.hanze.nl

COÖRDINATOR

Peter Lesterhuis
p.r.lesterhuis@pl.hanze.nl

De opleiding MBRT is onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen

Scroll naar boven